Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Naar België komen Sponsorship Procedure tenlasteneming

Procedure tenlasteneming

Wenst u garant te staan voor een student en een verbintenis tot tenlasteneming aan te gaan?

Gelieve dan een volledig dossier met alle gevraagde documenten op te sturen per e-mail naar rome.visa@diplobel.fed.be

Indien de aanvraag tot tenlasteneming aanvaard wordt, zal de garant persoonlijk uitgenodigd worden op onze loketten te Rome om de tenlasteneming te onderschrijven.

Gelieve ons de onderstaande documenten toe te sturen:                                              (verzeker u ervan dat uw email onder 5MB is)

1Het aanvraagformulier tenlasteneming

2) Het formulier “Bijlage 32”

3) Kopie identiteitsdocument:  

        -EU-onderdanen: Een kopie van uw geldige identiteitskaart of geldig paspoort

        -NIET  EU-onderdanen: Een kopie van uw paspoort                                                                                                                    én                                                                                                                           Een kopie van uw Italiaanse onbeperkte verblijfsvergunning

4) Een attest van gezinssamenstelling met vermelding van uw adres, afgeleverd door de Italiaanse gemeente minder dan 6 maanden geleden (‘certificato di stato di famiglia’). Let op: een verklaring op eer (‘autocertificazione’) zal niet aanvaard worden

5) Een kopie van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort van de student(e) die u ten laste wenst te nemen                                            

6) Een kopie van het inschrijvings- of toelatingsbewijs van de student(e) bij een Belgische instelling/universiteit/hogeschool

7) Betaling van consulaire bijdrage van 20 euro, te betalen tijdens de afspraak via bankkaart of kredietkaart

8) BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN:

Voor werknemers:        

-Een kopie van uw loonfiches van de laatste 3 maanden

-Een kopie van uw huidig arbeidscontract

-Een attest afgeleverd door uw werkgever met de vermelding van het begin van uw arbeidscontract, uw functie, type contract (bepaalde duur/onbepaalde duur) én dat u tot op heden nog steeds in dienst bent en zich niet in een opzegperiode bevindt

-Uw laatste belastingaangifte (CUD)

Voor zelfstandigen:    

-Een attest afgeleverd door een erkende boekhouder (‘partita’ IVA van boekhouder toevoegen) met de vermelding van uw NETTO inkomen  van de laatste 3 maanden

-Een kopie van uw ondernemers nummer (‘partita IVA’)

-Uw laatste belastingaangifte (Certificazione Unico)