Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Naar België komen Sponsorship De middelen waarover de garant moet beschikken

De middelen waarover de garant moet beschikken

Let op! Het minimum maandelijks netto-inkomen kan elk jaar verhoogd worden.

Gelieve de website van Vreemdelingenzaken te raadplegen voor de actuele bedragen

De algemene regel voorziet dat de garant moet beschikken over een minimum maandelijks netto-inkomen van 1.809,32€ voor zijn/haar persoonlijke kosten. Verder moet de garant ook beschikken over een maandelijks netto-inkomen van 730 € voor de student(e) die hij/zij ten laste heeft en/of wenst te nemen. Ook dient de garant te beschikken over een maandelijks netto-inkomen van 150€ per persoon die ten laste* is van de garant (bijvoorbeeld partner, kinderen of andere familieleden). Het absolute minimum netto bedrag waarover een garant zonder personen ten laste dient te beschikken is dus 2539,32€!

Het volgende voorbeeld geeft de berekening weer van het maandelijks netto-inkomen waarover een garant zonder personen ten laste moet beschikken:
1.809,32€         persoonlijke kosten voor de garant
+ 730€         kosten voor de student(e)
--------------- =
2.539,32€         netto inkomen waarover de garant moet beschikken

Het volgende voorbeeld geeft de berekening weer van het maandelijks netto-inkomen waarover een garant met 2 personen ten laste moet beschikken:
1.809,32€         persoonlijke kosten voor de garant
+ 730€         kosten voor de student(e)
+ 150,00€         kosten voor 1e persoon ten laste van de garant                                            + 150,00€         kosten voor 2e persoon ten laste van de garant
--------------- =
2.839,32€         netto inkomen waarover de garant moet beschikken

Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen veranderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de vermelde bedragen.
* Indien een echtgeno(o)t(e) over een eigen inkomen beschikt dient dit met bewijstukken te worden bewezen.