Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Naar België komen Tenlasteneming

Tenlasteneming

 

Sinds oktober 2020 legaliseert de Belgische Ambassade in Rome documenten bedoeld voor het gebruik in België enkel nog digitaal. Meer info vindt u hier.

 
Een tenlasteneming (Bijlage 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D-aanvraag (lang verblijf) voor studenten. De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen.

De verwerkingsduur bedraagt normaal niet langer dan 2 tot 3 weken (deze termijn kan in piekperiodes oplopen). Gelieve daarom altijd uw tenlasteneming tijdig op te sturen.

U kunt onze diensten contacteren per e-mail op: rome.visa@diplobel.fed.be             (LET OP: indien u stuurt van een YAHOO email adres gelieve dan rome.visa@diplobel.fed toe te voegen aan uw contacten OF uw SPAM te controleren. Yahoo aanziet de emails van de ambassad vaak als ongewenst)

 

 

Belangrijke informatie:

  • U dient een dossier samen te stellen met alle gevraagde documenten en op te sturen naar rome.visa@diplobel.fed.be
  • Indien uw dossier aanvaard wordt, zullen wij u contacteren om een afspraak vast te leggen opdat u persoonlijk de tenlasteneming dient te ondertekenen op onze burelen te Rome
  • Wij verwerken de aanvragen chronologisch. Geen enkel dossier krijgt prioriteit.
  • Met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming verstrekt onze dienst enkel informatie aan de garant en NIET aan de student(e) of andere derde.
  • Het salaris van de garant is niet optelbaar met andere inkomsten: 1 garant,1 inkomen.