Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Naar België komen Tenlasteneming

Tenlasteneming

Tenlasteneming

Sinds oktober 2020 legaliseert de Belgische Ambassade te Rome documenten bedoelt voor het gebruik in België enkel nog digitaal. Meer info vindt u hier.

Een tenlasteneming (Bijlage 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D aanvraag (lang verblijf) voor studenten. De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen.

De verwerkingsduur bedraagt normaal niet langer dan 1 tot 2 weken (deze termijn
kan in piekperiodes oplopen). Gelieve daarom altijd uw tenlasteneming tijdig op
te sturen.

U kunt onze diensten contacteren per email op: rome.visa@diplobel.fed.be

Meer informatie over de aanvraagprocedure en vereiste documenten vindt u hier.
Meer informatie over de middelen waarover de garant moet beschikken vindt u hier.
Meer informatie vindt u ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Belangrijke informatie:

-U dient een dossier samen te stellen met alle gevraagde documenten en op te sturen naar rome.visa@diplobel.fed.be

-Indien uw dossier aanvaard wordt, zullen wij u contacteren om een afspraak vast te leggen opdat u persoonlijk de tenlasteneming dient te ondertekenen op onze burelen te Rome

-Wij verwerken de aanvragen chronologisch. Geen enkel dossier krijgt prioriteit.

-Met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming verstrekt onze dienst enkel
informatie aan de garant en NIET aan de student(e) of andere derde.

-Het salaris van de garant is niet optelbaar met andere inkomsten: 1 garant,1 inkomen.