Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Consulaire informatie Paspoortaanvraag via mobiele missie

Paspoortaanvraag via mobiele missie

Dank u voor uw interesse om gebruik te kunnen maken van de “Mobiele Kit” in de kantoren van 

Brussels Invest & Export

Via Vincenzo Monti 15.

De mobiele kit zal in Milaan zijn in de week van 25 - 29 maart 2019.

OPGELET: deze mogelijkheid is er énkel voor de Belgen die de leeftijd van vijf jaar (voor een pre-registratie) en van zes jaar (voor een paspoortaanvraag) bereikt hebben en die reeds ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters van deze Ambassade.

Ter voorbereiding van uw afspraak, is het absoluut noodzakelijk dat wij uiterlijk op 8 maart 2019 een volledig en correct dossier ontvangen – u moet dit per email sturen naar rome@diplobel.fed.be. OPGELET: onvolledige dossiers zullen NIET behandeld worden.

Wij bieden u de mogelijkheid om:

 1. Een paspoortaanvraag in te dienen vanaf de leeftijd van zes jaar  (indien u onmiddellijk een paspoort nodig heeft) ofwel om
 2. Uw biometrische gegevens te laten registreren vanaf de leeftijd van vijf jaar  (indien u denkt binnen de 12 maanden na de afname van uw biometrische gegevens in maart 2019 een paspoort aan te vragen)

OPGELET: u moet kiezen: OFWEL vraagt u een paspoort aan, OFWEL doet u een pre-registratie van uw biometrische gegevens

 1. Een volledig dossier voor een PASPOORTAANVRAAG bestaat uit: (informatie over preregistratie volgt hieronder)
 • Kopie van uw Belgische identiteitskaart (indien u er één heeft);
 • indien u in het verleden reeds een paspoort gehad heeft: een fotokopie van uw oude paspoort(en) (énkel van de pagina waarop uw foto staat) OFWEL een attest van verlies/diefstal voor ieder paspoort dat u niet kan voorleggen – zie attest verlies/diefstal + in geval van diefstal moet u ook een aangifte gedaan bij de politie of carabinieri toevoegen;
 • het aanvraagformulier paspoort (zie aanvraagformulier), correct ingevuld en ondertekend; nb: in geval van een minderjarige: moet het formulier door beide ouders ondertekend worden en dient u een geldig identiteitsdocument van beide ouders bij te voegen, waarop hun handtekening voorkomt - NB: een minderjarige moet steeds vergezeld worden door minstens 1 ouder;
 • in geval van een aanvraag voor 1 persoon : een recent (max. 6 maanden oud) attest van woonst, afgeleverd door uw Italiaanse gemeente (opgelet: géén "autocertificazione"), mét vermelding van de nationaliteit waarmee u ingeschreven staat (desgevallend “straniera”), ofwel een fotokopie van uw Italiaanse identiteitskaart, mét vermelding van uw huidige adres ;

in geval van een minderjarige of van aanvragen voor meerdere personen die op hetzelfde adres wonen: een recent (max. 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door uw Italiaanse gemeente (opgelet: géén "autocertificazione"), mét vermelding van de nationaliteit waarmee de aanvragers ingeschreven staan (desgevallend “straniera”), ofwel voor iedere aanvrager: een fotokopie van de Italiaanse identiteitskaart, mét vermelding van het huidige adres;

 • het betalingsbewijs :
 • van de produktiekosten : volwassenen, 32 pagina’s : 75€; volwassenen, 64 pagina’s: 240€; minderjarigen, 32 pagina’s : 35€, minderjarigen, 64 pagina’s: 210€
 • indien u het paspoort per aangetekende zending wenst te ontvangen: een aan uzelf geadresseerde enveloppe, en de betaling per overschrijving van de verzendingskosten (zie hier)

Betaling :

Opgelet: uw betaling moet op onze rekening staan uiterlijk op 8 maart 2019 !

Bankrekening van de Ambassade:

Bank: UniCredit S.p.A. - Agenzia 113 - Via F. Civinini 72, 00197 Roma

Begunstigde: Ambasciata del Belgio, Recettes consulaires, Via G. de Notaris 6, 00197 Roma

IBAN: IT72L0200805170000030066859

BIC: UNCRITM1113

 

In de mededeling, gelieve het volgende te vermelden : « PP  Milaan + (meisjes)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum  (DDMMJJJJ)»

 

Pas nà ontvangst van een volledig, correct dossier én de betaling, zal u de link ontvangen om zelf online een afspraak te maken.

Op de dag van de afspraak zelf, moet u AL uw Belgische identiteits-/reisdocumenten meebrengen, ook indien deze reeds vervallen zijn. Indien u uw oude identiteitskaart/paspoort niet kan voorleggen, moet u een attest van verlies of diefstal voorleggen, zie attest verlies/diefstal.

Nadat u uw paspoortaanvraag persoonlijk bent komen indienen, moet u rekenen op een produktietijd van ongeveer 2 weken. Het paspoort komt aan in Rome. Indien u gekozen heeft voor het ophalen van het paspoort per koerierdienst op uw kosten, zal u een email ontvangen met het bericht dat het paspoort ter beschikking is. Indien u gekozen en betaald heeft voor het laten opsturen van het paspoort, zal dit u per aangetekende brief opgestuurd worden. De Ambassade wijst in ieder geval alle verantwoordelijkheid af eens het paspoort verstuurd werd per aangetekende zending per post.

 1. Een volledig dossier voor een PREREGISTRATIEAANVRAAG bestaat uit:
 • Kopie van uw Belgische identiteitskaart (indien u er één heeft);
 • indien u in het verleden reeds een paspoort gehad heeft: een fotokopie van uw oude paspoort(en) (énkel van de pagina waarop uw foto staat) OFWEL een attest van verlies/diefstal voor ieder paspoort dat u niet kan voorleggen – zie attest verlies/diefstal;
 • het aanvraagformulier preregistratie (zie formulier preregistratie), correct ingevuld en ondertekend; nb: in geval van een minderjarige: het formulier moet door beide ouders ondertekend worden en u dient een geldig identiteitsdocument van beide ouders bij te voegen, waarop hun handtekening voorkomt - NB: een minderjarige moet steeds vergezeld worden door minstens 1 ouder;
 • in geval van een aanvraag voor 1 persoon : een recent (max. 6 maanden oud) attest van woonst, afgeleverd door uw Italiaanse gemeente (opgelet: géén "autocertificazione") , mét vermelding van de nationaliteit waarmee u ingeschreven staat (desgevallend “straniera”), ofwel een fotokopie van uw Italiaanse identiteitskaart, mét vermelding van uw huidige adres ;

in geval van een minderjarige of van aanvragen voor meerdere personen die op hetzelfde adres wonen: een recent (max. 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door uw Italiaanse gemeente (opgelet: géén "autocertificazione"), mét vermelding van de nationaliteit waarmee de aanvragers ingeschreven staan (desgevallend “straniera”), ofwel voor iedere aanvrager: een fotokopie van de Italiaanse identiteitskaart, mét vermelding van het huidige adres.

Op de dag van de afspraak zelf, moet u AL uw Belgische identiteits-/reisdocumenten meebrengen, ook indien deze reeds vervallen zijn. Indien u uw oude identiteitskaart/paspoort niet kan voorleggen, moet u een attest van verlies of diefstal voorleggen, zie attest verlies/diefstal.

Nadat u uw paspoortaanvraag persoonlijk bent komen indienen in Milaan, moet u rekenen op een produktietijd van ongeveer 2 weken. Het paspoort komt aan in Rome. Indien u gekozen heeft voor het ophalen van het paspoort per koerierdienst op uw kosten, zal u een email ontvangen met het bericht dat het paspoort ter beschikking is. Indien u gekozen en betaald heeft voor het laten opsturen van het paspoort, zal dit u per aangetekende brief opgestuurd worden. De Ambassade wijst in ieder geval alle verantwoordelijkheid af eens het paspoort verstuurd werd per aangetekende zending met de Italiaanse post.