Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Consulaire informatie Nationaliteit

Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

OPGELET:  op de Ambassade in Rome wordt er géén cash geld meer aanvaard, en worden er ook géén postmandaten ("vaglia postale") meer aanvaard

Voor informatie over de toekenning van de Belgische nationaliteit in Italië, zie deze link

Voor informatie over de toekenning van de Belgische nationaliteit in Malta, zie deze link.

Voor informatie over het behoud van de Belgische nationaliteit in Italië, zie deze link

Voor informatie over het behoud van de Belgische nationaliteit in Malta, zie deze link