Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Consulaire informatie Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

De Belgische Ambassades en beroepsconsulaten geven elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:

 • e-ID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar - de aanvraag kan ingediend worden vanaf de leeftijd van 11 jaar en 9 maanden (voor uitleg, zie punt 1 hieronder)
 • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (voor uitleg, zie punt 2 hieronder)

Deze e-ID en Kids-ID bezitten talrijke voordelen:

 1. Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart
 2. Laat toe te reizen naar meer dan 50 landen, zie deze pagina
 3. Minder duur dan een paspoort: 20 € voor een eID, 10 € voor een Kids-ID
 4. Blijft geldig in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 5. Laat bepaalde beveiligde handelingen op internet toe (als de certificaten geactiveerd zijn)

 
Verwar de Belgische identiteitskaart niet met een Belgisch paspoort of met de verblijfskaart van uw land van verblijf

Let op het verschil tussen Belgische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten, die eventueel door het land van verblijf worden afgeleverd. De geldigheid en het officieel karakter van deze verblijfsdocumenten beperken zich meestal tot het grondgebied van het land van verblijf.

De e-ID’s en Kids-ID’s zijn geldige identiteits- en reisdocumenten voor de lidstaten van de Europese Unie, alsook enkele buurlanden. Ze kunnen er dus vaak nuttig – zelfs noodzakelijk – zijn om zich ter plaatse te identificeren.

Voor heel wat landen is er een paspoort nodig en volstaat een e-ID/kids ID niet. Om hier meer over te weten, zie deze pagina.

 
Punt 1: Wanneer u vanuit Italië, San Marino of Malta een eID aanvraagt
 (vanaf 11 jaar en 9 maanden)

U dient uw aanvraag e-ID per post (NIET per e-mail) op te sturen ofwel persoonlijk in te dienen bij de Ambassade van België, Via G. de Notaris 6, 00197 Roma (RM) - opgelet: enkel op afspraak!. 

OPGEPAST: Enkel de Belgen, INGESCHREVEN in de bevolkingsregisters van de Ambassade, kunnen een identiteitskaart bij de Ambassade aanvragen! Indien u nog niet ingeschreven bent, zie de sectie "Inschrijving".

U stuurt een volledig dossier op, bestaande uit:

 1. het aanvraagformulier, in het origineel, ingevuld (dit kan machinaal) op naam van de houder en met de hand ondertekend door de houder - nb: als de aanvrager om medische/fysische redenen niet tekenen, dan wordt een medisch attest bij de aanvraag gevoegd.
 2. de betaling van de produktiekosten van 20 € + in voorkomend geval de betaling van de verzendingskosten (zie betalingswijze bij punt "Prijs").
 3. 1 pasfoto die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken - schrijf uw naam op de achterkant!.
 4. voor de aanvraag voor 1 meerderjarige persoon: een fotokopie van uw Italiaanse/Sanmarinese identiteitskaart, of van uw Maltese verblijfsvergunning, mét vermelding van uw huidig adres op voorwaarde dat deze niet langer dan zes maanden geleden afgeleverd werd; OFWEL een origineel, recent (max 6 maanden oud) attest van woonst , mét vermelding van de nationaliteit waarmee u ingeschreven staat (in voorkomend geval: "straniera" of "foreigner/alien") - OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione" 

  voor de aanvraag voor een minderjarige of voor meerdere personen die op hetzelfde adres verblijven : een origineel, recent (max 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling mét vermelding van de nationaliteit waarmee de gezinsleden ingeschreven staan (in voorkomend geval: "straniera" of "foreigner/alien") - OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione" 

 5. een fotokopie van AL uw huidige identiteitsdocumenten (ook van de niet-Belgische), en indien van toepassing: uw vervallen Belgische documenten;
 6. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal van de huidige identiteitskaart, dient u een officiële aangifte van diefstal bij uw aanvraag te voegen;
 7. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal of verlies van de huidige identiteitskaart, dient u ook nog dit aangifteformulier bij uw aanvraag te voegen, plus in geval van diefstal: de aangifte, gedaan bij de bevoegde autoriteiten.

Pas zodra de Ambassade in het bezit is van een volledige aanvraag, wordt deze afgehandeld.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet:

 • de gewenste hoofdtaal van de kaart aan te duiden,
 • in het juiste vak en in de juiste richting te tekenen.  

 
Afgifte

U kunt de eID persoonlijk op de Ambassade ophalen OPGELET: dit kan enkel op afspraak! of ze kan u opgestuurd worden per aangetekende zending, zie de paragraaf "betaling".  OPGELET: er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de eID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

 
Termijn

De elektronische identiteitskaart voor Belgen in het buitenland wordt in België door een gespecialiseerde firma geproduceerd. De normale produktietermijn vanaf de ontvangst van een volledige en correcte aanvraag is ongeveer vier weken. 

 
Betaling

1. Productiekosten: De prijs van de e-ID bedraagt 20€. 

2. Verzendingskosten: zie portkosten - OPGELET: er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de eID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

NB: u mag 1 enkele overschrijving uitvoeren voor beide kosten.

 
Betalingswijze
:

OPGELET: er wordt géén cash geld meer aanvaard, en er worden ook géén postmandaten ("vaglia postale") meer aanvaard

 • bank- of kredietkaart (geen American Express) indien u zich aan het loket meldt of
 • per overschrijving. U moet het betalingsbewijs bij uw aanvraag voegen.

                 Bankrekening van de Ambassade:

                 Bank: UniCredit S.p.A. - Agenzia 113 - Via F. Civinini 72, 00197 Roma

                 Begunstigde: Ambasciata del Belgio, Recettes consulaires, Via G. de

                                       Notaris 6, 00197 Roma

                 IBAN: IT72L0200805170000030066859

                 BIC: UNCRITM1113

   

In de mededeling, gelieve het volgende te vermelden: "e-ID + (meisjes)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum  (DDMMJJJJ)"

 

Punt 2: Wanneer u vanuit Italië, San Marino of Malta een Kids-ID aanvraagt (jonger dan 11 jaar en 9 maanden)

U dient de aanvraag Kids-ID per post (NIET per e-mail) op te sturen ofwel persoonlijk in te dienen bij de Ambassade van België, Via G. de Notaris 6, 00197 Roma (RM).

OPGEPAST: Enkel de Belgen, INGESCHREVEN in de bevolkingsregisters van de Ambassade, kunnen een identiteitskaart bij de Ambassade aanvragen! Indien u nog niet ingeschreven bent, zie de sectie "Inschrijving".

U stuurt een volledig dossier op, bestaande uit :

 1. het aanvraagformulier, in het origineel, ingevuld (dit kan machinaal) op naam van de houder en met de hand ondertekend door beide ouders;
 2. de betaling van 10€ voor de productiekosten + in voorkomend geval de betaling van de verzendingskosten (zie betalingswijze bij punt "Prijs").
 3. 1 pasfoto die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken;- schrijf de naam op de achterkant!.
 4. een recent (max 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door uw Italiaanse/San Marinese/Maltese gemeente, met vermelding van de nationaliteit waarmee de gezinsleden ingeschreven staan (in voorkomend geval: "straniera" of foreigner/alien); OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione"
 5. indien in uw bezit: een fotokopie van de Italiaanse identiteitskaart of San Marinese/Maltese verblijfsvergunning op naam van het kind.
 6. een fotokopie van een geldig identiteitsdocument van beide ouders, waarop hun handtekening voorkomt en, indien van toepassing: de vervallen Belgische identiteitsdocumenten van het kind.
 7. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal van de huidige identiteitskaart, dient u een officiële aangifte van diefstal bij uw aanvraag te voegen
 8. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal of verlies van de huidige identiteitskaart, dient u ook dit aangifteformulier bij uw aanvraag te voegen

 
Pas zodra de Ambassade in het bezit is van een volledige aanvraag, wordt deze afgehandeld.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet:

 • de gewenste hoofdtaal van de kaart aan te duiden,
 • een kids-ID met of zonder certificaten? Een Kids-ID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder. Om de certificaten te activeren moet een ouder persoonlijk naar Rome komen en de PUK-code van de kids-ID meenemen. Deze activatie gebeurt onmiddellijk en is kosteloos.

Afgifte

U kunt de kidsID persoonlijk op de Ambassade ophalen OPGELET: dit kan enkel op afspraak! of ze kan u opgestuurd worden per aangetekende zending, zie de paragraaf "betaling". Opgelet: er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de kidsID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

 
Termijn

De kids-ID voor Belgen in het buitenland wordt in België door een gespecialiseerde firma geproduceerd. De normale produktietermijn vanaf de ontvangst van een volledige en correcte aanvraag is ongeveer vier weken.   

 
Betaling

1. Productiekosten: De prijs van de kids-ID bedraagt 10€. 

2. Verzendingskosten: zie portkosten - OPGELET: er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de kidsID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

NB: u mag 1 enkele overschrijving uitvoeren voor beide kosten.

 
Betalingswijze
:

OPGELET: opgelet : er wordt géén cash geld meer aanvaard, en er worden ook géén postmandaten ("vaglia postale") meer aanvaard

 • bank- of kredietkaart (geen American Express) indien u zich aan het loket meldt, of
 • per overschrijving. De overschrijving moet minimaal 1 week voor ontvangst van uw aanvraag gebeurd zijn, en u moet het betalingsbewijs bij uw aanvraag voegen.

                 Bankrekening van de Ambassade:

                 Bank: UniCredit S.p.A. - Agenzia 113 - Via F. Civinini 72, 00197 Roma

                 Begunstigde: Ambasciata del Belgio, Recettes consulaires, Via G. de

                                       Notaris 6, 00197 Roma

                 IBAN: IT72L0200805170000030066859

                 BIC: UNCRITM1113

   

In de mededeling, gelieve het volgende te vermelden: "Kids-ID + naam en voornaam van het kind + geboortedatum  (DDMMJJJJ)"

 

- De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en is dus up-to-date -