Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Consulaire informatie Diensten Voor Belgen Italie Reis- en Identiteitsdocumenten Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland

*** OPGEPAST ***

 

Vervalt uw Belgische identiteitskaart of het KidsID van uw kind binnenkort? Dan zal u sinds 21 juni 2021 zelf naar de Ambassade in Rome moeten komen om een nieuwe aan te vragen. Alle informatie over de nieuwe procedure vindt u hier.

Uw huidige kaart blijft in ieder geval geldig tot de vervaldatum.

 

 

 

De Belgische Ambassades en beroepsconsulaten geven elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:

 • e-ID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar - de aanvraag kan ingediend worden vanaf de leeftijd van 11 jaar en 9 maanden (voor uitleg, zie punt 1 hieronder)
 • Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (voor uitleg, zie punt 2 hieronder)

Deze e-ID en Kids-ID bezitten talrijke voordelen:

 1. Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart
 2. Laat toe te reizen naar meer dan 50 landen, zie deze pagina
 3. Minder duur dan een paspoort: 20 € voor een eID, 10 € voor een Kids-ID
 4. Blijft geldig in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
 5. Laat bepaalde beveiligde handelingen op internet toe (als de certificaten geactiveerd zijn)

 
Verwar de Belgische identiteitskaart niet met een Belgisch paspoort of met de verblijfskaart van uw land van verblijf

Let op het verschil tussen Belgische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten, die eventueel door het land van verblijf worden afgeleverd. De geldigheid en het officieel karakter van deze verblijfsdocumenten beperken zich meestal tot het grondgebied van het land van verblijf.

De e-ID’s en Kids-ID’s zijn geldige identiteits- en reisdocumenten voor de lidstaten van de Europese Unie, alsook enkele buurlanden. Ze kunnen er dus vaak nuttig – zelfs noodzakelijk – zijn om zich ter plaatse te identificeren.

Voor heel wat landen is er een paspoort nodig en volstaat een e-ID/kids ID niet. Om hier meer over te weten, zie deze pagina.

 
Punt 1: Wanneer u vanuit Italië, San Marino of Malta een eID aanvraagt
 (vanaf 11 jaar en 9 maanden)

OPGEPAST: Enkel de Belgen, INGESCHREVEN in de bevolkingsregisters van de Ambassade, kunnen een identiteitskaart bij de Ambassade aanvragen! Indien u nog niet ingeschreven bent, zie de sectie "Inschrijving".

Om uw identiteitskaart te vernieuwen, moet u :

- OFWEL een afspraak maken bij de Belgische Ambassade, ​​Via Giuseppe de Notaris 6, 00197 Roma (RM)

- OFWEL wachten tot een van onze mobiele missies naar uw regio komt

- OFWEL zich richten tot (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Om een ​​afspraak te vragen in Rome, gelieve een email te sturen naar consulate.rome@diplobel.fed.be  met enkele dagen en uren van beschikbaarheid (van maandag - vrijdag tussen 09-12h30). U zal dan per kerende e-mail een bevestiging van uw afspraak krijgen.

Neem tijdens uw afspraak mee:

 1. een bankaart (20 € + in voorkomend geval de betaling van de verzendingskosten  - zie betalingswijze bij punt "Prijs").
 2.  Het aanvraagformulier .
 3. voor de aanvraag voor 1 meerderjarige persoon: eeen fotokopie van uw Italiaanse/Sanmarinese identiteitskaart, of van uw Maltese verblijfsvergunning, mét vermelding van uw huidig adres op voorwaarde dat deze niet langer dan zes maanden geleden afgeleverd werd; OFWEL een recent (max 6 maanden oud) attest van woonst, u kan dit aanvragen bij uw gemeente, ofwel hier downloaden. OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione" of verklaring op eer, en ook géén aanvraag tot inschrijving in de Italiaanse bevolkingsregisters "avvio di procedimento" en ook géén "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"
 4. voor de aanvraag voor een minderjarige of voor meerdere personen die op hetzelfde adres verblijven : eeen recent (max 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente, OFWEL voor ieder gezinslid: een fotokopie van de Italiaanse/Sanmarinese identiteitskaart, of van de Maltese verblijfsvergunning, mét vermelding van het huidig adres, op voorwaarde dat dit document niet langer dan zes maanden geleden afgeleverd werd - OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione" of verklaring op eer, en ook géén aanvraag tot inschrijving in de Italiaanse bevolkingsregisters "avvio di procedimento" en ook géén "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" .
 5. een fotokopie van AL uw huidige identiteitsdocumenten (ook van de niet-Belgische), en indien van toepassing: uw vervallen Belgische documenten;
 6. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal van de huidige identiteitskaart, dient u een officiële aangifte van diefstal;
 7. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal of verlies van de huidige identiteitskaart, dient u ook nog dit aangifteformulier toe te voegen, plus in geval van diefstal: de aangifte, gedaan bij de bevoegde autoriteiten
 8. indien u de identiteitskaart niet per koerierdienst laat ophalen maar een verzending per aangetekende post wenst: twee enveloppen (1 voor de identiteitskaart, en 1 voor de PUK-code), geadresseerd aan de houder van de identiteitskaart.

Pas zodra de Ambassade in het bezit is van een volledige aanvraag, wordt deze afgehandeld.

Afgifte

U kunt de eID persoonlijk op de Ambassade ophalen OPGELET: dit kan enkel op afspraak! of ze kan u opgestuurd worden per aangetekende zending, zie de paragraaf "betaling".  OPGELET: er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de eID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

Activatie van de chip

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.

 
Termijn

De elektronische identiteitskaart voor Belgen in het buitenland wordt in België door een gespecialiseerde firma geproduceerd. De normale produktietermijn vanaf de ontvangst van een volledige en correcte aanvraag is ongeveer vier weken. 

 
Betaling

1. Productiekosten: De prijs van de e-ID bedraagt 20€. 

2. Verzendingskosten: zie portkosten - OPGELET: u dient slechts 1 keer het bedrag voor de verzendingskosten te betalen ook al moet u 2 enveloppes meesturen ; er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de eID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

 
Betalingswijze
:

OPGELET: er wordt géén cash geld aanvaard, u moet per bank- of kredietkaart (geen American Express) betalen wanneer u zich aan het loket meldt.

 

Punt 2: Wanneer u vanuit Italië, San Marino of Malta een Kids-ID aanvraagt (jonger dan 11 jaar en 9 maanden)

OPGEPAST: Enkel de Belgen, INGESCHREVEN in de bevolkingsregisters van de Ambassade, kunnen een identiteitskaart bij de Ambassade aanvragen! Indien u nog niet ingeschreven bent, zie de sectie "Inschrijving".

a) Uw kind is jonger dan 6 jaar

U dient de aanvraag Kids-ID per post (NIET per e-mail) op te sturen naar de Ambassade van België, Via Giuseppe de Notaris 6, 00197 Roma (RM).

U stuurt een volledig dossier op, bestaande uit :

 1. het aanvraagformulier, in het origineel, ingevuld (dit kan machinaal) op naam van de houder en met de hand ondertekend door beide ouders;
 2. de betaling van 10€ voor de productiekosten + in voorkomend geval de betaling van de verzendingskosten (zie betalingswijze bij punt "Prijs").
 3. 1 pasfoto die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken;- schrijf de naam op de achterkant!.
 4. een recent (max 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door uw Italiaanse/San Marinese/Maltese gemeente, met vermelding van de nationaliteit waarmee de gezinsleden ingeschreven staan (in voorkomend geval: "straniera" of foreigner/alien); OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione", u kan dit aanvragen bij uw gemeente ofwel hier downloaden https://www.governo.it/it/articolo/certificati-anagrafici-dal-15-novembre-sono-online-e-gratuiti/18583 
 5. indien in uw bezit: een fotokopie van de Italiaanse identiteitskaart of San Marinese/Maltese verblijfsvergunning op naam van het kind.
 6. een fotokopie van een geldig identiteitsdocument van beide ouders, waarop hun handtekening voorkomt en, indien van toepassing: de vervallen Belgische identiteitsdocumenten van het kind.
 7. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal van de huidige identiteitskaart, dient u een officiële aangifte van diefstal bij uw aanvraag te voegen
 8. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal of verlies van de huidige identiteitskaart, dient u ook dit aangifteformulier bij uw aanvraag te voegen
 9. indien u de identiteitskaart niet per koerierdienst laat ophalen maar een verzending per aangetekende post wenst: twee enveloppen (1 voor de identiteitskaart, en 1 voor de PUK-code), geadresseerd aan de houder van de identiteitskaart.

Pas zodra de Ambassade in het bezit is van een volledige aanvraag, wordt deze afgehandeld.

Om onnodige vertraging te vermijden, vergeet niet de gewenste hoofdtaal van de kaart aan te duiden.

 

b) Uw kind is tussen de 6 en 12 jaar oud.

Om de Kids ID te vernieuwen, moet u:

- OFWEL een afspraak maken bij de Belgische Ambassade, ​​Via Giuseppe de Notaris 6, 00197 Roma (RM);

- OFWEL wachten tot een van onze mobiele missies naar uw regio komt

- OFWEL zich richten tot (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Om een ​​afspraak te maken in Rome, gelieve het Kids ID aanvraagformulier in te vullen en ons per e-mail te sturen naar consulate.rome@diplobel.fed.be  met enkele tijdvakken (datum / tijd) van beschikbaarheid. U zal dan per kerende e-mail een bevestiging van uw afspraak krijgen.

Neem tijdens uw afspraak mee:

 1. 10€ voor de productiekosten + in voorkomend geval de betaling van de verzendingskosten (zie betalingswijze bij punt "Prijs").
 2. het aanvraagformulier
 3. een recent (max 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door uw Italiaanse/San Marinese/Maltese gemeente, met vermelding van de nationaliteit waarmee de gezinsleden ingeschreven staan (in voorkomend geval: "straniera" of foreigner/alien); OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione"n u kan dit aanvragen bij uw gemeente ofwel hier downloaden https://www.governo.it/it/articolo/certificati-anagrafici-dal-15-novembre-sono-online-e-gratuiti/18583 
 4. indien in uw bezit: een fotokopie van de Italiaanse identiteitskaart of San Marinese/Maltese verblijfsvergunning op naam van het kind.
 5. een fotokopie van een geldig identiteitsdocument van beide ouders, waarop hun handtekening voorkomt en, indien van toepassing: de vervallen Belgische identiteitsdocumenten van het kind.
 6. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal van de huidige identiteitskaart, dient u een officiële aangifte van diefstal te voegen.
 7. indien het gaat om een aanvraag na een diefstal of verlies van de huidige identiteitskaart, dient u ook dit aangifteformulier te voegen.
 8. indien u de identiteitskaart niet per koerierdienst laat ophalen maar een verzending per aangetekende post wenst: twee enveloppen (1 voor de identiteitskaart, en 1 voor de PUK-code), geadresseerd aan de houder van de identiteitskaart.

een kids-ID met of zonder certificaten? Een Kids-ID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder. Om de certificaten te activeren moet een ouder persoonlijk naar Rome komen en de PUK-code van de kids-ID meenemen. Deze activatie gebeurt onmiddellijk en is kosteloos.

Procedure

Afgifte

U kunt de kidsID persoonlijk op de Ambassade ophalen OPGELET: dit kan enkel op afspraak! of ze kan u opgestuurd worden per aangetekende zending, zie de paragraaf "betaling". Opgelet: er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de kidsID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

Termijn

De kids-ID voor Belgen in het buitenland wordt in België door een gespecialiseerde firma geproduceerd. De normale produktietermijn vanaf de ontvangst van een volledige en correcte aanvraag is ongeveer vier weken.   

Betaling

1. Productiekosten: De prijs van de kids-ID bedraagt 10€. 

2. Verzendingskosten: zie portkosten - OPGELET: u dient slechts 1 keer het bedrag voor de verzendingskosten te betalen ook al moet u 2 enveloppes meesturen ; er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van de identiteitskaart per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u de kidsID per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.

NB: u mag 1 enkele overschrijving uitvoeren voor zowel de produktie- als de verzendingskosten.

 
Betalingswijze
:

OPGELET: opgelet : er wordt géén cash geld meer aanvaard, en er worden ook géén postmandaten ("vaglia postale") meer aanvaard

 • bank- of kredietkaart (geen American Express) indien u zich aan het loket meldt, of
 • per overschrijving. De overschrijving moet minimaal 1 week voor ontvangst van uw aanvraag gebeurd zijn, en u moet het betalingsbewijs bij uw aanvraag voegen.

                 Bankrekening van de Ambassade:

                 Bank: UniCredit S.p.A. - Agenzia 113 - Via F. Civinini 72, 00197 Roma

                 Begunstigde: Ambasciata del Belgio, Recettes consulaires, Via G. de

                                       Notaris 6, 00197 Roma

                 IBAN: IT72L0200805170000030066859

                 BIC: UNCRITM1113

   

In de mededeling, gelieve het volgende te vermelden: "Kids-ID + naam en voornaam van het kind + geboortedatum  (DDMMJJJJ)"

 

- De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en is dus up-to-date -