Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Consulaire informatie Belgisch paspoort

Belgisch paspoort

Het paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft.

Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart die - zoals de naam het zegt - maar uit een kaart bestaat.

Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen).

Vanaf zijn geboorte kan elke Belg een eigen paspoort krijgen (na inschrijving in een Belgisch bevolkingsregister).

Met een identiteitskaart kunt u naar een 50-tal landen reizen (zie https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/reizen-met-Belgische-identiteitdocumenten-20201029.pdf).

Het paspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de vereiste visa.

Lees meer... 

Minderjarigen

Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds door de minderjarige zelf (van zodra hij kan schrijven, dus vanaf ongeveer 6 jaar) én door beide ouders of de voogd(en) worden ondertekend.

De toestemming van de ouders of de voogd(en) mag ook in een apart document worden gegeven.

 

Toelichting bij het indienen van een paspoortaanvraag 

Persoonlijke aanbieding vereist sinds 17 oktober 2011

Sinds 17 oktober 2011 voldoen Belgische paspoorten die op de Ambassade van België te Rome worden afgegeven, aan de nieuwe Europese veiligheidsnormen. Enerzijds bevatten ze de vingerafdrukken van hun houder, anderzijds voldoen de gebruikte pasfoto’s aan strengere criteria dan voorheen.

Om die redenen is het nodig dat u zich persoonlijk (vanaf de leeftijd van zes jaar) aanbiedt op de Ambassade in Rome bij de indiening van uw paspoortaanvraag. Om een ​​afspraak te vragen in Rome, gelieve een email te sturen naar consulate.rome@diplobel.fed.be met enkele dagen en uren van beschikbaarheid (van maandag - vrijdag tussen 09-12h30). U zal dan per kerende e-mail een bevestiging van uw afspraak krijgen.

OPGEPAST: Enkel de Belgen, INGESCHREVEN in het bevolkingsregister van OFWEL deze Ambassade, OFWEL van een andere Belgische Ambassade, kunnen een paspoortaanvraag bij de Ambassade in Rome indienen. Belgen die in een Belgische gemeente ingeschreven staan, moeten hun paspoortaanvraag bij die gemeente indienen. 

 

 

Andere mogelijkheden voor een paspoortaanvraag:

zie punt 3 van de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/voor-belgen-het-buitenland/het-belgisch-paspoort/een-paspoort-aanvragen/belg-het-buitenland#Andereaanvraagmogelijkheden

 

 Twee belangrijke mededelingen:

 1. Indien u al beschikt over een geldig paspoort mag u dit uiteraard gebruiken zonder beperking tot de vervaldatum.
 2. Als u een Belgische identiteitskaart heeft, dan kan u daarmee reizen in een vijftigtal landen (zie deze pagina). U kan de identiteitskaart per brief aanvragen en die is veel goedkoper dan een paspoort. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar deze rubriek.

Voor het verder optimaliseren van de veiligheid van onze paspoorten zijn we aangewezen op uw medewerking. We rekenen erop dat u tijdig de nodige stappen onderneemt voor het aanvragen of hernieuwen van uw paspoort.

U vindt een aantal nuttige verduidelijkingen over biometrie in onze brochure.

Documenten voor te leggen bij een paspoortaanvraag in Rome

 • de Belgische identiteitskaart (indien u er één heeft);
 •  indien u in het verleden reeds een paspoort gehad heeft: uw oude paspoort(en) OFWEL een attest van verlies of diefstal + in geval van diefstal: de aangifte, gedaan bij de bevoegde autoriteiten);
 • tot de leeftijd van zes jaar (aanvraag per post in te dienen): het aanvraagformulier paspoortaanvraag jonger dan 6 jaar correct ingevuld en ondertekend, in het origineel; nb: in geval van een minderjarige: het formulier moet door beide ouders ondertekend worden en u dient een fotokopie van een geldig identiteitsdocument van beide ouders voor te leggen, waarop hun handtekening voorkomt
 • vanaf de leeftijd van zes jaar (persoonlijke verschijning verplicht): het aanvraagformulier paspoortaanvraag vanaf 6 jaar correct ingevuld en ondertekend, in het origineel; nb: in geval van een minderjarige: het formulier moet door beide ouders ondertekend worden en u dient een geldig identiteitsdocument van beide ouders voor te leggen, waarop hun handtekening voorkomt (ofwel een fotokopie, indien slechts 1 ouder zich aanmeldt) - NB: een minderjarige moet steeds vergezeld worden door minstens 1 ouder;
 • de foto voor het paspoort zelf wordt vanaf de leeftijd van zes jaar verplicht ter plekke gemaakt; voor paspoortaanvragen voor kinderen minder dan zes jaar: u dient een foto op te sturen - schrijf de naam op de achterkant! en zie deze pagina voor de fotocriteria
 • de betaling (zie verder);
 • indien u het paspoort per aangetekende zending wenst te ontvangen: een aan uzelf geadresseerde enveloppe, en de betaling voor de aangetekende zending (deze mag u samen met de betaling voor het paspoort aan het loket uitvoeren), zie portkosten - OPGELET: er worden GEEN postzegels aanvaard, en het opsturen van het paspoort per post gebeurt onder uw verantwoordelijkheid en op uw kosten. Indien u wenst, kan u het paspoort per koerierdienst op uw kosten laten ophalen.
 • voor de aanvraag voor 1 meerderjarige persoon: een fotokopie van uw Italiaanse/Sanmarinese identiteitskaart, of van uw Maltese verblijfsvergunning, mét vermelding van uw huidig adres op voorwaarde dat deze niet langer dan zes maanden geleden afgeleverd werd; OFWEL een recent (max 6 maanden oud) attest van woonst, afgeleverd door de gemeente  ; OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione" of verklaring op eer, en ook géén aanvraag tot inschrijving in de Italiaanse bevolkingsregisters "avvio di procedimento" en ook géén "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"n u kan dit aanvragen bij uw gemeente ofwel hier downloaden https://www.governo.it/it/articolo/certificati-anagrafici-dal-15-novembr...
 • voor de aanvraag voor een minderjarige of voor meerdere personen die op hetzelfde adres verblijven : een recent (max 6 maanden oud) attest van gezinssamenstelling, afgeleverd door de gemeente, OFWEL voor ieder gezinslid: een fotokopie van de Italiaanse/Sanmarinese identiteitskaart, of van de Maltese verblijfsvergunning, mét vermelding van het huidig adres, op voorwaarde dat dit document niet langer dan zes maanden geleden afgeleverd werd - OPGELET: voor Italië: géén "autocertificazione" of verklaring op eer, en ook géén aanvraag tot inschrijving in de Italiaanse bevolkingsregisters "avvio di procedimento" en ook géén "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", u kan dit aanvragen bij uw gemeente ofwel hier downloaden https://www.governo.it/it/articolo/certificati-anagrafici-dal-15-novembr...

 
Productietermijn voor een aanvraag in Rome

De productietermijn bedraagt ongeveer 2 weken zodra de aanvraag volledig is. Er bestaat géén spoedprocedure voor een gewone paspoortaanvraag in Italië. 
 

Betaling 

Prijs

 1. Paspoort 34 blz. voor 7 jaar: 75€
 2. Paspoort 34 blz. voor 5 jaar voor een minderjarig kind: 35€
 3. Paspoort 66 blz. voor 7 jaar: 240€
 4. Paspoort 66 blz. voor 5 jaar voor een minderjarig kind: 210€ 

Betalingswijze

OPGELET:  er wordt géén cash geld meer aanvaard, en er worden ook géén postmandaten ("vaglia postale") meer aanvaard

 1. per bank- of kredietkaart (geen American Express) indien u zich aan het loket meldt of
 2. per overschrijving. De overschrijving moet minimum 1 week voor ontvangst van uw aanvraag gebeurd zijn, en u moet het betalingsbewijs bij uw aanvraag voegen.

  Bankrekening van de Ambassade:

                   Bank: UniCredit S.p.A. - Agenzia 113 - Via F. Civinini 72, 00197 Roma

                   Begunstigde: Ambasciata del Belgio, Recettes consulaires, Via G. de

                                         Notaris 6, 00197 Roma

                   IBAN: IT72L0200805170000030066859

                   BIC: UNCRITM1113

In de mededeling, gelieve het volgende te vermelden : « PP + (meisjes)naam en voornaam van de aanvrager + geboortedatum  (DDMMJJJJ)»

 

- De informatie op deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt en is dus up-to-date -