Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Ambassade En Ereconsulaten Ambassade En Consulaat Generaal Rome Adres en openingsuren

Adres en openingsuren

Ambassade Rome

Ambassadeur Pierre-Emmanuel DE BAUW

Via Giuseppe de Notaris, 6 
00197 Rome 
Italië

Jurisdictie: Italië, San Marino, Malta

+39 06 360 95 11 
 

+39 335 234 157 Noodnummer buiten de openingsuren - enkel voor Belgen in nood. Er zal geen gevolg gegeven worden aan niet-dringende vragen. U kan steeds een email sturen naar:

consulate.rome@diplobel.fed.be : voor consulaire vragen (eID, paspoort, inschrijving, adreswijziging, assistentie, ...);

rome.visa@diplobel.fed.be : voor  visumaanvragen, beroepskaart en tenlasteneming;

RomeFAO@diplobel.fed.be : Voor vragen in verband met de VN-agentschappen in Rome (FAO, WFP en IFAD), ontwikkelingssamenwerking, landbouw en voedselzekerheid

rome@diplobel.fed.be : voor elk ander verzoek.

 

 

COVID REGELS

Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, vragen we u om niet te komen. Dat geldt eveneens indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs contact heeft gehad met iemand die COVID-19-klachten had.

  1. Controleer uw temperatuur alvorens u naar de post komt.
  2. Draag een masker.
  3. Was uw handen wanneer u de post betreedt. Indien onmogelijk, via de beschikbare alcoholgel.

 

Consulaire afdeling:

OPGELET:  zolang er speciale maatregelen van kracht zijn in verband met het Coronavirus, zal het loket ENKEL op afspraak open zijn

Om een afspraak vast te leggen, u gelieve contact op te nemen via email op consulate.rome@diplobel.fed.be en enkele dagen en uren van uw voorkeur op te geven. Afspraken zijn mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

 

*** AANDACHT ***
Het spreekt vanzelf dat onze landgenoten die dringende bijstand (bijv. diefstal/verlies van een reisdocument, overlijden, ongeluk,...) nodig hebben, binnen de volgende openingsuren altijd welkom zijn zonder afspraak: van maandag tot vrijdag van 09u - 12u30. 
 

OPGELET: controleert u onze sluitingsdagen : 2022

 

 

Afdeling visa/beroepskaarten/tenlastenemingen:

Het loket is ENKEL open op afspraak 

Alle algemene informatie over visa, beroepskaarten en tenlastenemingen kan u terugvinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken : Immigration Office | IBZ

Om een afspraak te bekomen, gelieve de volgende pagina te raadplegen voor:

Visumaanvraag

Beroepskaart

Tenlasteneming