Belgische Ambassade en Consulaten in Italië

Ereconsulaten

Ereconsulaten beschikken over minder bevoegdheden dan ambassades en consulaten(-generaal). De ereconsuls zijn lang niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. U dient zich daarom eerst tot de Ambassade in Rome te wenden.