Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Ambassade En Consulaat Generaal Rome Ambassade En Consulaat Generaal Rome Adres en openingsuren

Adres en openingsuren

Ambassade Rome

Ambassadeur Pierre-Emmanuel DE BAUW

Via Giuseppe de Notaris, 6 
00197 Rome 
Italië

Jurisdictie: Italië, San Marino, Malta

+39 06 360 95 11 
 

+39 335 234 157 Noodnummer buiten de openingsuren - enkel voor Belgen in nood. Er zal geen gevolg gegeven worden aan niet-dringende vragen. U kan steeds een email sturen naar:

consulate.rome@diplobel.fed.be : voor consulaire vragen (eID, paspoort, inschrijving, adreswijziging, assistentie, ...);

rome.visa@diplobel.fed.be : voor  visumaanvragen;

RomeFAO@diplobel.fed.be : Voor vragen in verband met de VN-agentschappen in Rome (FAO, WFP en IFAD), ontwikkelingssamenwerking, landbouw en voedselzekerheid

rome@diplobel.fed.be : voor elk ander verzoek.

 

Openingsuren 

 

COVID REGELS

Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde, vragen we u om niet te komen. Dat geldt eveneens indien u samenwoont met iemand die ziek is of onlangs contact heeft gehad met iemand die COVID-19-klachten had.

  1. Controleer uw temperatuur alvorens u naar de post komt.
  2. Draag een masker.
  3. Was uw handen wanneer u de post betreedt. Indien onmogelijk, via de beschikbare alcoholgel.

 

Consulaire afdeling:

OPGELET:  zolang er speciale maatregelen van kracht zijn in verband met het Coronavirus, zal het loket ENKEL op afspraak open zijn

Om een afspraak vast te leggen, u gelieve contact op te nemen via email op consulate.rome@diplobel.fed.be. Afspraken zijn mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

 

*** AANDACHT ***
Het spreekt vanzelf dat onze landgenoten die dringende bijstand (bijv. diefstal/verlies van een reisdocument, overlijden, ongeluk,...) nodig hebben, binnen de volgende openingsuren altijd welkom zijn zonder afspraak: van maandag tot vrijdag van 09u - 12u30. 
 

OPGELET: controleert u onze sluitingsdagen : 2021 2022

bijkomende sluitingsdag: 1 december 2021

 

Afdeling visa/legalisaties/beroepskaarten/tenlastenemingen:

OPGELET:  zolang er speciale maatregelen van kracht zijn in verband met het Coronavirus, zal het loket ENKEL op afspraak open zijn

Alle relevante informatie over visa en welke documenten er nodig zijn voor het indienen van een aanvraag, kan u terugvinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken : https://dofi.ibz.be/nl.

Voor het indienen van een visumaanvraag of een beroepskaart: ENKEL op afspraak. Om een afspraak te bekomen, gelieve een email te verzenden naar rome.visa@diplobel.fed.be.