Belgische Ambassade en Consulaten in Italië
Home Ambassade En Consulaat Generaal Rome Ambassade En Consulaat Generaal Rome Adres en openingsuren

Adres en openingsuren

Ambassade Rome

Ambassadeur Frank CARRUET

 

Via Giuseppe de Notaris, 6 
00197 Rome 
Italië

Jurisdictie: Italië, San Marino, Malta

+39 06 360 95 11
+39 06 361 01 97
+39 335 234 157 Noodnummer buiten de openingsuren - enkel voor Belgen in nood
Rome@diplobel.fed.be 
http://italy.diplomatie.belgium.be 

Voor vragen in verband met de VN-agentschappen in Rome (FAO, WFP en IFAD), ontwikkelingssamenwerking, landbouw en voedselzekerheidRomeFAO@diplobel.fed.be 

 
Openingsuren 

**** onze loketten zullen op woensdag 22 mei 2019 uitzonderlijk gesloten zijn voor het publiek - wij zijn énkel open voor:
- de Belgen die op de kiezerslijst ingeschreven zijn en persoonlijk komen stemmen: het stembureau is open van 13h tot 21h ;
- Belgen die bestolen werden of hun document verloren zijn en die dringend een voorlopig reisdocument nodig hebben  ****
**** Beste landgenoten, ****
Op dinsdag 18 juni 2019 zullen de Ambassade en het consulaat Generaal uitzonderlijk gesloten zijn. Wij staan uiteraard ter beschikking van Belgen die bestolen werden of hun document verloren zijn.
Wij staan op 19 juni 2019 graag weer tot uw dienst.

 

Consulaire afdeling:

Openingsuren loket: maandag, woensdag en vrijdag van 09h - 12h30 , dinsdag en donderdag van 13h30 - 15h. OPGELET: controleert u onze sluitingsdagen hier.

Indien u op afspraak wenst te komen, u gelieve contact op te nemen via email op rome@diplobel.fed.be . 

 

*** AANDACHT ***
Het spreekt vanzelf dat onze landgenoten die dringende bijstand (bijv. diefstal/verlies van een reisdocument, overlijden, ongeluk,...) nodig hebben, binnen deze openingsuren altijd welkom zijn zonder afspraak: van maandag tot vrijdag van 09h - 12h30 en van 13h30 - 15h. 

 

Afdeling visa/legalisaties/beroepskaarten/tenlastenemingen:

Alle relevante informatie over visa en welke documenten er nodig zijn voor het indienen van een aanvraag, kan u terugvinden op de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/index.html.

Voor het indienen van een visumaanvraag of een beroepskaart: ENKEL op afspraak. Om een afspraak te bekomen, gelieve een email te verzenden naar rome@diplobel.fed.be.

De afdeling visa/legalisaties/beroepskaarten/tenlastenemingen is open voor het publiek zonder afspraak op maandag- en woensdagnamiddag van 13h30 - 15h ENKEL voor informatie - dossiers voor de aanvraag van visa of beroepskaarten zullen NIET aanvaard worden.

 

Sluitingsdagen in 2019